Výzkum vlivu nesilových účinků a agresivního prostředí na stárnutí historických staveb se zvláštním zaměřením na Karlův most v Praze

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA103/02/0990
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Vysoké učení technické v Brně
České vysoké učení technické v Praze

Dlouhodobé sledování i laboratorní a teoretické analýzy ukazují, že mnohé vady, které vznikají ve struktuře i v jednotlivých kamenných blocích, jsou způsobeny účinky a vlivem teploty a vlhkosti (v důsledku rozdílné vlhkosti, teploty a odlišných dilatometrických vlastností), což způsobuje, že je konstrukce Karlova mostu namáhána napětím o proměnlivé intenzitě. Toto napětí je vyvoláváno vzájemnou interakcí mezi jednotlivými částmi mostu s rozdílnými primárními objemovými změnami. Rostoucí intenzita fyzikální, chemické a mikrobiologické koroze a degradačních procesů probíhajících v kamenných zdech mostní klenby, v pilířích a nosných zdech je velmi alarmující. Posouzení spolehlivosti sanačních a rekonstrukčních opatření vyžaduje podrobnou analýzu interakce vnějšího prostředí a degradačních procesů v čase, zahrnující a zohledňující především zvláštnosti opakovaného a cyklického působení teploty a vlhkosti. Ochrana staveb proti těmto účinkům je základem prevence před jejich znehodnocováním.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.