Informace o projektu
Nové směry v elektrochemii nukleových kyselin a jejich aplikace v chemii životního prostředí

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA203/02/0422
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Elektrochemické metody představují rychlý a levný přístup ke studiu struktury a vlastností biomakromolekul. Tento projekt je zaměřen na aplikaci moderních elektrochemických metod ve spojení se rtuťovou a pevnými elektrodami ke studiu elektrochemických vlastností oligonukleotidů, nukleových kyselin a interakcí nukleových kyselin s některými karcinogeny a kancerostatiky. Cílem navrhovaného projektu je rovněž získat informace o adsorpéních a redoxních vlastnostech oligonukleotidů v závislosti na jejich sekvenci a délce. Elektrochemické studie se zaměří také na interakci nukleotidových řetězců s povrchem elektrody s cílem vyvinout sensor pro různé druhy poškození nukleových kyselin a pro detekci genotoxických látek v životním prostředí.

Publikace

Počet publikací: 57


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.