Researchers' Night 2010 in the Czech Republic (RN2010CZ)

Logo poskytovatele
Kód projektu
265668
Období řešení
6/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum pro transfer technologií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Regionální technické muzeum o. p. s.

Noc vědců má zvýšit povědomí o vědeckém bádání a zatraktivnit vědeckou profesi. Jde o celoevropskou akci, jejímž cílem je netradičním způsobem zpopularizovat vědu a výzkum v ČR i v rámci celé Evropské unie, umožnit veřejnosti přístup do světa vědy a výzkumu, ale současně také představit vědce jako lidi všestranné, s mnoha dalšími zálibami a koníčky. Masarykova univerzita se tohoto evropského projektu účastní od roku 2007 pravidelně. Noc vědců probíhá vždy 3. páteční zářijovou noc na několika místech ČR a celé Evropy a na MU se na jejím průběhu podílí v průměru 150 zaměstnanců a studentů z různých fakult. Ti připravují pestrý a bohatý program pro všechny věkové kategorie, v rámci kterého mohou návštěvníci zábavnou formou proniknout do tajů mnoha vědeckých disciplín, ale současně se mohou i příjemně pobavit, protože Noc vědců přináší prostor představit vědce i jako lidi, kteří se nezabývají pouze bádáním, ale dokáží např. zatančit, zazpívat nebo zahrát divadlo. Akce se koná na půdě několika fakult MU ve spolupráci s Hvězdárnou M. Koperníka v Brně a Spolkem přírodovědců MU v Brně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.