Reforma a rozvoj výuky Biofyziky pro potřeby 21. století (Reforma Biofyziky)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0215
Období řešení
1/2011 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Biofyzika, věda na rozhraní biologie, fyziky a chemie, pociťuje víc než jiné disciplíny rychlý vývoj experimentálních a teoretických metod. Technickému pokroku je nutno přizpůsobit i výuku Biofyziky na MU. Náš projekt spočívá na dvou pilířích: 1. Vybudování týmu Biofyzikální Laboratoře jako experimentálního centra a silné vědomostní základny, která bude studentům k dispozici coby poradna a která bude udržovat kontakty s biofyzikálními laboratořemi EU; do těchto kontaktů zapojíme i naše studenty, představující hlavní cílovou skupinu projektu. 2. Reforma studijního plánu, zavedení nových předmětů a inovace stávajících kurzů, za účasti mimobrněnských a zahraničních odborníků. Kontakty s laboratořemi EU a účast zahraničních docentů hodláme udržet i po uplynutí projektu pomocí spolupracovních programů EU. Absolventi Biofyziky na MU tak budou moci pokrýt poptávku po odbornících ve výzkumných laboratořích, biotechnologických ústavech a lékařských institucích, očekávanou v příštích letech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.