Informace o projektu
Generalized supervised classification in community ecology

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP505/11/0732
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Klasifikace je jedním ze základních cílů ekologie společenstev. Četné dosud publikované metody však obvykle zcela nesplňují intuitivní představu experta o uspořádání a hierarchii klasifikovaných dat. Naopak kriteria používaná v expertní klasifikaci společenstev nebývají jasně definována, a tak nemohou být aplikována konzistentně na různé datové soubory. Náš projekt proto navrhuje tvorbu ucelené klasifikační procedury, která aplikuje plně formalizovaná rozhodovací kritéria odvozená z expertních klasifikací: (1) Analyzujeme celý proces expertní klasifikace, (2) převedeme jej na formální klasifikační pravidla a (3) vytvoříme obecný klasifikační algoritmus pro řízenou i neřízenou klasifikaci. Obecné charakteristiky expertní klasifikace budou získány z projektu Vegetače České republiky (asi 485 vegetačních jednotek) jako trénovacího souboru pro klasifikační kriteria a z České národní fytocenologické databáze (asi 94 000 vegetačních ploch) jako trénovacího datového souboru. Vytvořený postup bude otevřený a aplikovatelný na jakákoliv mnohorozměrná ekologická data.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.