Informace o projektu
Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950 (textil)

Kód projektu
DF11P01OVV017
Období řešení
3/2011 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Národní ústav lidové kultury

Projekt si klade za cíl vytvořit výsledky využitelné pro uchování, ochranu a prezentaci tradičního lidového oděvu na Moravě. Důraz je kladen na zhodnocení významu, rozmanitosti a bohatství dochovaných forem tradičního lidového oděvu. Vytvoření metodiky ochrany, konzervace a dlouhodobého uložení oděvních součástek. Zpřístupnění informací o tomto významném prvku kulturního dědictví veřejnosti pro rozvoj vzdělanosti, kreativitu občanů a prosperitu regionů.

  • webový portál www.lidovyodev.cz
  • specializované mapy rozšíření jednotlivých typů oděvních součástek
  • specializované publikace o lidovém oděvu na Moravě
  • metodika chemicko-technologické analýzy textilních vzorků
  • metodika konzervátorského průzkumu oděvních součástek
  • metodika konzervačních postupů ochrany oděvních součástek
  • metodika vytváření trvale udržitelného prostředí pro uložení textilních součástek

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.