Výzkum a vývoj zařízení pro monitoring kapalných výpustí (výpustě)

Kód projektu
FR-TI3/215
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
VF, a.s.

Anotace:


Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj zařízení pro monitorování kapalných výpustí z technologických provozů, kde se předpokládá vypouštění kontaminovaných kapalných vod do životního prostředí resp. do kanalizace pro veřejnou potřebu.
Jde o jaderné elektrárny, zdravotnická zařízení (především PET centra, výrobny radiofarmak, oddělení nukleární medicíny), výzkumná pracovitě, která pracují se zdroji ionizujícího záření. U jaderných elektráren bude vývoj zaměřen na zařízení, které by bylo napojeno na zařízení SIPPING určeného ke kontrole palivových článků odběrem kapalných vzorků, nebo případně i metody kontinuálního měření.
Z výše uvedeného výčtu možných aplikací je zřejmé, že projekt bude zahrnovat jak vývoj zařízení použitelných v jaderných elektrárnách, tak i zařízení s uplatněním ve zdravotnictví.
Spolupráce s MU bude spočívat zejména ve využívání radiochemické laboratoře, která disponuje vysoce kvalifikovaným personálem s technickým vybavením a odpadní jímkou vhodným pro vývoj, testování a zkoušky souvisejících s řešením projektu.
Po převedení vyvinutých prototypů zařízení do sériové výroby lze očekávat uplatnění výsledků projektu prodejem v tuzemsku i v zahraniční v rámci tendrů zaměřených na problematiku uvolňování kapalných odpadů do životního prostředí.
Výsledkem projektu budou prototypy zařízení, řešením projektu bude výrazně prohloubena spolupráce mezi VF, a.s. a Masarykovou univerzitou.


Doba řešení: 2011 – 2014 (4 roky)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.