Plazmová depozice ochranných vrstev: charakterizace připravených vrstev a diagnostika užitého reaktivního plazmatu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP202/00/P037
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Bude studována plazmochemická depozice ochranných vrstev v různých typech výbojů (vysokofrekvenční kapacitně nebo induktivně vázaný doutnavý výboj za sníženého tlaku, mikrovlnný výboj, bariérový výboj, atmosférický doutnavý výboj APG, plazmová tužka). Pů jde především o dva typy aplikací. První z nich je připravení vrstevnatého systému chránícího polykarbonát před mechanickým poškozením a degradací ultrafialovým zářením. Za tímto účelem bude pro depozici vrstev použit některý monomer ze skupiny organosil ikonů, např. hexametyldisiloxan. Výsledkem by měla být graduovaná vrstva průhledná ve viditelné oblasti, vykazující dobrou adhezi k polykarbonátu a tvrdost srovnatelnou s tvrdostí skla. Druhou významnou částí výzkumu je studium depozice velmi tvrdých vrs tev jako jsou např. amorfní vrstvy diamantového typu (DLC), DLC vrstvy s příměsí křemíku, nanokompozitní vrstvy na bázi CNx a mikrokrystalické diamantové vrstvy. Studium optických a mechanických vlastností včetně složení a struktury připravených vrstev b

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.