Metabolity sinic jako potenciální endokrinní disruptory

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP503/12/0553
Období řešení
1/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Znečištění látkami, které mohou negativně ovlivňovat endokrinní systém a hormonální regulaci (endokrinní disruptory), a časté masové rozvoje sinic patří k nejaktuálnějším problémům sladkovodních ekosystémů. Náš předchozí výzkum naznačuje schopnost sinicových vzorků narušovat hormonální regulaci. Projekt přinese významné poznatky o potenciálu metabolitů uvnitř buněk sinic i aktivně vylučovaných do prostředí působit jako endokrinní disruptory a o mechanismech jejich působení. Zaměří se zvláště na možné ovlivnění signálních drah vybraných vnitrobuněčných receptorů, zejména estrogenního receptoru. Budou také získány informace o interakcích účinků sinicových metabolitů a známých polutantů narušujících hormonální regulaci. Výsledky z laboratorních studií budou vztaženy k situaci v prostředí díky terénním studiím, které budou hodnotit
endokrinně disruptivní potenciál sinicových vodních květů z vybraných lokalit v České republice. V rámci projektu budou získány důležité znalosti pro hodnocení rizik spojených s masovým rozvojem vodních květů sinic i se znečištěním endokrinními disruptory.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.