Pokročilé metody rozpoznávání MR obrazů mozku pro podporu diagnostiky neuropsychiatrických poruch

Kód projektu
NT 13359-4/2012
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Institut biostatistiky a analýz

Předkládaný projekt navrhuje vytvořit software využitelný v klinické praxi při počítačové diagnostice neuropsychiatrických poruch z obrazů mozku pořízených magnetickou rezonancí (MR). Projekt vychází ze zkušeností s pokročilou analýzou MR obrazů včetně hodnocení morfologie mozku pacientů s první epizodou schizofrenie. Autorizovaný software - hlavní předmět předkládaného projektu - bude spojovat metody zpracování a analýzy obrazů mozku s pokročilými algoritmy strojového učení pro predikci, klasifikaci a rozpoznávání. Vznikne tak nový prostředek pro analýzu obrazových dat, který přiblíží zobrazovací metody klinické praxi v psychiatrii, umožní objektivní diagnostiku, která je v současné praxi založena na subjektivním hodnocení klinicky patrných změn psychických funkcí a chování. Metodika řešení projektu zahrnuje jednak vývoj metod zaměřených na popis obrazů s důrazem na využití automatických morfometrických metod a dále vývoj klasifikátorů využívajících příznakového popisu z různých datových zdrojů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.