Inovace a následná integrace studijního programu přednášky

Kód projektu
FRVS/1971/2005
Období řešení
1/2005 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Přednáška "Mechanické vlastnosti pevných látek" je zařazena jako povinná pro studenty učitelských kombinací s fyzikou na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a je ukončena zkouškou. Její obsah je téměř totožný s přednáškou se stejným názvem, konanou pro studenty oboru fyzika na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, kterou si zapisují navíc studenti PGS fyzika a studenti některých nefyzikálních oborů (zejména studenti geologie). Je jasné, že tak heterogenní soubor zájemců si vyžaduje změnu náplně celé přednášky a způsobu její prezentace. Z toho důvodu navrhujeme podstatně rozšířit její obsah s tím, že každá ze čtyř zúčastněných skupin studentů bude absolvovat jenom určitou část přednášky (studenti PGS celou). Aby bylo možno koordinovat výuku pro jednotlivé skupiny studentů, bude celý kurz umístěn na webové stránky a výuka bude pro zájemce probíhat též formou e-learningu. Rovněž plánujeme vydání učebních textů, obsahujících celou přednášku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.