Molekulárně genetická analýza u pacientů s hereditárním angioedémem

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
NI5558
Období řešení
1/1999 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno
Výzkumný ústav zdraví dítěte Brno

Podstatou projektu je charakterizace souboru pacientů s hereditárním angioedémem na molekulární úrovni. Stanovení spektra mutací v genu pro C1 inhibitor u pacientů v ČR. Určení vlivu polymorfismu v genu pro B2 receptor bradykininu na manifestaci choroby.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.