Informace o projektu
Lidská sexualita a kultura:obecně antropologická a sexuologická analýza

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/05/2552
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Lidská sexualita, kultura, sexuologie, antropologická analýza

Studium lidské sexuality má dlouhou tradici v přírodovědných i humanitních disciplínách. Navrhovaný projekt může poskytnout díky multidisciplinárnímu přístupu založenému na syntéze biologické a sociokulturní antropologie ucelený pohled na vzorce chování, biologickou podmíněnost, filozofická, psychologická a etická východiska, shody a specifika těchto entit v celé časoprostorové dimenzi ve všech základních kulturně historických oblastech světa. Lidská sexualita má komplexní charakter, biologické abiosociá lní vlastnosti ovlivňují vlastnosti sociálně kulturní a kulturní a ty pomocí zpětnovazebných mechanismů, například sexuálního výběru, zase vlastnosti biologické a biosociální. Biologické a biosociální kořeny lidské sexuality, jakož i její vznik aformován í v období svrchního paleolitu a neolitu, by měly způsobit, že mnohé ze starobylých prvků lidské sexuality přetrvávají a mají tak transkulturní charakter. Interdicsiplinární a multidisciplinární analýzou lidské sexuality a jejích různých

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.