Sexuální dimorfismus a dědičné založení tvaru lidské ruky

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP305/05/P303
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
tvar ruky, geometrická morfometrie, sexuální dimorfismus, studium dvojčat

Ruka člověka je díky své morfologické komplexitě a důležitým funkcím citlivým indikátorem faktorů ontogeneze a růstu. Je tak snadno přístupnou externalizací některých vnitřních vlastností organismu, což může být využito k jejich rozpoznání a hodnocení,na př. v medicíně. Aktuálně se rozvíjí studium vztahu prstového vzorce (2D:4D ratio) k pohlaví, sexuální orientaci a kardiovaskulárním chorobám. Hodnocení morfologie ruky však setrvává na "klasických" metodách měření, při nichž se velká část tvarovéinformac e ztrácí. Cílem projektu je rozpracovat nový postup hodnocení dvojrozměrného záznamu tvaru lidské ruky na bázi tzv. geometrické morfometrie (Prokrustova superimpozice, metoda tenkých ohebných plátků, relativní deformace). Navržený postup budeaplikován př i studiu sexuálního dimorfismu tvaru ruky současné české populace, v provázanosti s hladinami pohlavních hormonů, stanovenými z moči. Analýza tvaru ruky u monozygotních a dizygotních dvojčat přispěje ke stanovení míry vlivu dědičných faktorů

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.