Inovativní léčebné postupy a toxicita léčby v dětské onkologii (Invatidon II)

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/A/0964/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt vychází z dlouhodobého odborného zaměření Kliniky dětské onkologie LF MU. Navazuje a dále rozvíjí řešený projekt MUNI/A/0835/2011 (Podpora studentských projektů na MU - Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu).
Výstupem předkládaného projektu je analýza bezpečnosti a účinnosti inovativních postupů v dětské onkologii. Pozornost bude věnována metronomické léčbě a dalším režimům chemoterapie, kde je léčivo podáváno opakovaně a není konsenzus na ideálním způsobu podání s maximální efektivitou (léčba asparaginázou a antifoláty).
Vedle účinnosti terapie bude velký důraz kladen na hodnocení toxicity léčby, což je u dětských onkologických pacientů obzvláště důležitý aspekt léčebných postupů. Bude provedena analýza klinických ukazatelů přežití a toxicity. Laboratorně budou monitorovány vybrané markery angiogeneze a imunitní odpovědi pacientů a budou získána data vedoucí k optimalizaci léčebného účinku asparaginázy a antifolátů.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.