Informace o projektu
Analýza cytomegalovirové reaktivity efektorových gamma-delta buněk u zdravých jedinců

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/11/InGA07/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je zaměřen na buněčnou a molekulární analýzu antivirové reaktivity efektorových buněk u zdravých dárců seropozitivních na cytomegalovirus (CMV). Je známa prominentní reaktivita CMV-specifických αβ T lymfocytů v klinických studiích u pacientů po transplantacích kostní dřeně. Naše studie nedávno jako první popsala signifikantní anti-CMV reaktivitu gamma-delta (γδ) T buněk v periferní krvi (Knight et al., 2010). Cíle tohoto projektu vycházejí z nových pilotních dat, která ukazují srovnatelnou reaktivitu mezi populacemi αβ a γδ T lymfocytů u zdravých dárců. γδ T lymfocyty bez MHC-restrikce detekce antigenů mají v budoucnu velký potenciál pro klinické aplikace a naše výsledky přispějí k objasnění úlohy γδ buněk a jejich anti-CMV reaktivity, což může být využito následně v cílené léčbě.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.