Informace o projektu
Inovace materiálů pro interaktivní výuku a samostudium předmětu Analýza dat pro Neurovědy

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
FRVS/942/2013
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Se vzrůstajícím objemem a komplexitou medicínských dat rostou i nároky na jejich analýzu. V oblasti neurovědního výzkumu má analýza dat navíc mnohá specifika z důvodu velkého rozsahu datových souborů sestavených z trojrozměrných obrazů mozku pořízených rozmanitými zobrazovacími technikami. Je tedy zřejmé, že ucelená znalost základních i pokročilých statistických metod je při analýze dat v tomto odvětví nezbytná. Vytvoření nových studijních materiálů, které by systematicky popisovaly jednotlivé statistické metody se zaměřením na praktická řešení konkrétních příkladů, by měly přispět ke zvýšení odbornosti studentů v tomto směru studia. Vytvořené materiály mohou rovněž sloužit studentům jako referenční příručka při přípravě jejich vlastních doktorských prací a při další vědecké činnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.