Změny funkční struktury postsocialistického města

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP403/06/P232
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
postsocialistické město, funkční struktura, prostorové změny

Postsocialistické město je v kontextu projektu definováno jako přechodný fenomén na jehož pozadí lze zkoumat působení procesů transformace společenského a ekonomického prostředí postkomunistických zemí. Procesy vyvolané změnami vnějšího ekonomického a politického rámce v kombinaci s řadou opravných transformačních mechanismů (např. deregulace, privatizace) vedou k vytváření nových socio-ekonomických prostorových vzorců, k novému rozložení reálných či symbolických hodnot, produkčních a spotřebních funkcí ve městě. Důležitou proměnnou vývoje postsocialistického města přitom stále zůstává setrvačnost ekonomických a fyzických struktur socialistických.
Cílem projektu je identifikace, analýza a interpretace rozložení nových společenských a ekonomických funkcí v městském prostoru. Mezinárodní komparace postsocialistických měst a geografická interpretace funkčních změn jsou vstupním podkladem pro typologii procesů a jejich nositelů využitelnou zejména v praxi prostorového, resp. strategického plánování.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.