Časově závislé modely vícesložkového hvězdného větru

Kód projektu
KJB301630501
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
hvězdný vítr; horké hvězdy; hydrodynamika, nestability

Členům řešitelského týmu se podařilo vypracovat hydrodynamický kód pro časově závislé modely vícesložkových hvězdných větrů. S využitím tohoto kódu jsme analyzovali a prověřovali stabilitu různých modelů větru horkých hvězd. Tyto modely však v sobě zahrnovaly několik aproximací. Hlavní aproximace spočívá ve zjednodušujícím tvaru zářivé síly, který je platný pouze v Sobolevově aproximaci. Pro konzistentní posouzení stability a především pak generace případných nestabilit, je třeba namísto tohoto jednoduchého lokálního vyjádření zahrnout v rozumné míře absorpci i rozptyl záření. Cílem předkládaného projektu je rozšíření kódu o detailnější výpočty zářivé síly, zahrnující v sobě absorpci a rozptyl. Dále potom namísto izotermických procesů posoudit a zahrnout vliv zářivého ochlazovaní a ohřevu.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.