Informace o projektu
Výuka microarray analýzy pomocí e-learningu

Kód projektu
FRVS/2371/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
microarrays, e-learning, analýza dat

Technika microarrays je v dnešní době jednou z nejperspektivnějších metod využívaných pro analýzu genomu. Specifikem microarrays experimentů je produkce obrovského množství dat se strukturou znesnadňující až zabraňující nasazení běžných statistických metod. Vzhledem k narůstajícímu počtu experimentů využívajících techniku microarrays a jejímu významu pro vědecký vývoj i pro praktické užití, je pravděpodobné, že se bude zvyšovat poptávka statistického zpracování microarray dat. Výuka microarray analýzy pomocí e-learningu představuje plnohodnotný doplněk studia tohoto problému. Zároveň se tak zpřístupní výuka i mnohdy časově zaneprázdněným vědeckým pracovníkům a lékařům.

Výsledky

V průběhu řešení byl vytvořen e-learningový kurz zabývající se problematikou hodnocení dat microarrays. Základní komponenty kurzu lze rozdělit na: popis principů a pozadí technologie microarrays problematika a specifika hodnocení dat miroarrays metody využitelné pro hodnocení dat microarrays případová studie analýzy dat microarrays za využití různých software Kurz byl připraven ve formě kompatibilní s e-learningovým standardem SCORM.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.