Víceúrovňové studium vztahů mezi mechanickými a mikrostrukturními charakteristikami materiálů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA106/05/0274
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
víceúrovňové testy tvrdosti, prvoprincipiální výpočty, kvantitativní metalografie
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Hlavním cílem projektu je nalézt nové a více fyzikálně opodstatněné kvantitativní vztahy mezi mechanickými vlastnostmi a strukturními charakteristikami materiálů pomocí víceúrovňového experimentálního a teoretického výzkumu. K dosažení tohoto cíle budeja ko základních metod užito víceúrovňových testů tvrdosti, 2D a 3D kvantitativní metalografie a prvoprincipiálních výpočtů mechanických vlastností. To umožní vyhodnotit mechanickou odezvu a mikrostrukturu studovaných materiálů na vzájemně provázanýchmakro, mikro a nano úrovních. Kombinace zmíněných metod umožňuje například identifikovat a kvantifikovat rozdíly mezi zpevňovacími mikromechnizmy v materiálech, lišících se fázovým složením nebo mikrostrukturou, a pro vybranou skupinu materiálů získatkorelaci mezi změřenou lomovou houževnatostí a spočtenou hodnotou teoretické pevnosti. V rámci projektu bude studována řada konstrukčních materiálů i modelových slitin (polykrystaly, bikrystaly a monokrystaly).

Publikace

Počet publikací: 42


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.