Fotonická skla a amorfní vrstvy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA203/05/0524
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
-

V projektu budou připravena a studována čistá i dotovaná fotonická skla, tvořená binárními a ternárními chalkogenidy Ge, As, Sb, Ga a dalšími, i jejich tenké amorfní vrstvy. Důraz bude kladen na studium přípravy tenkých filmů pulsní laserovou depozicí an a studium jejich optických vlastností. Pozornost bude věnována studiu fotoindukovaných změn struktury a optických vlastností, zejména optické absorpce, indexu lomu, elipsometrických parametrů, a studiu vlastností termických.Cílem projektu je hlubšípoznán í vlastností fotonických materiálů a jejich potenciální aplikace v optice, optoelektronice a v dalších odvětvích vědy a průmyslu.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.