Informace o projektu
Buněčné stárnutí u hematoonkologických onemocnění

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
NT14310
Období řešení
5/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Stářím pozměněná exprese mRNA a miRNA bude stanovena celogenomovou analýzou pro B progenitorové buňky u mladých a zestárlých zdravých dárců. Budou určeny bio-indikátory stárnutí. Bude vytvořen a validován B buněčný diagnostický panel stárnutí. Zásah do expresního profilu zestárlých B progenitorových buněk bude navržen pro in vivo experimenty. Pro zmírnění buněčného stárnutí budou použity přídavné exprese mRNA a miRNA, snížení exprese pomocí specifických shRNA a nízkomolekulárních inhibičních látek. Pozměněná exprese, odrážející míru zestárnutí a snížení imunitního systému bude monitorována u mladých a zestárlých zdravých dárců a u mladých a starých MM pacientů. Výsledky jednoznačně určí predispozice buněčného zestárnutí a malignity.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.