Eko-geografická a genetická limitace intenzity přirozené mezidruhové hybridizace

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA206/07/0859
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
fenologie, GIS, mezidruhová hybridizace, poměr AT/GC v genomu, velikost genomu, pylová

Hlavním cílem projektu je vysvětlení značných rozdílů v intenzitě přirozené mezidruhové hybridizaci středoevropských druhů rodu Cirsium, t.j. identifikace hlavních eko-geografických reprodukčně izolačních bariér a vymezení jejich významu. Rod Cirsium byl jako modelový vybrán, protože ve srovnání s jinými podobnými rody s častou hybridizací (Viola, Carex, Verbascum, Epilobium, Salix) je geografické rozšíření hybridů a rozdílná intenzita mezidruhové hybridizace v přirozených podmínkách střední Evropy pravděpodobně nejlépe zdokumentována. Navíc hybridi v rodu Cirsium jsou snadno morfologicky determinovatelní a v rámci tohoto území neexistuje v tomto rodu žádný větší taxonomický problém. Intenzita přirozené mezidruhové hybridizace vyjádřená frekvencí dokladů hybridů v českých herbářích bude korelována s různými modely podobnosti v geografické distribuci, mírou překryvu v době květu, vzájemnou ekologickou afinitou, genetickou podobností (velikost genomu, poměr AT/GC v genomu, sekvence nekódujících úseků jaderné i chloroplastové DNA) a úspěšnosti hybridizace (pylová viabilia, semenná fertilita) rodičovských druhů v relativně malém, ale ekologicky pestrém území České republiky.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.