Parazitace štěnicemi (Cimicidae): možná příčina střídání úkrytů netopýry

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP206/07/P098
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
štěnice, přežívání, budky, Pipistrellus

Cílem předloženého projektu je získat poznatky o interakcích štěnic s úkrytovými ektoparazity, štěnicemi druhů skupin Cimex dissimilis a C. lectularius. Výsledky grantu GAČR (206/02/0961) a následující terénní výzkumy ukázaly na časté střídání úkrytů modelovými druhy netopýrů Pipistrellus pipistrellus a P. pygmaeus. Náplní projektu je objasnění vztahu dynamiky početnosti štěnic a přesunů netopýrů mezi jednotlivými úkryty. Další výsledky z experimentálních podmínek by měly objasnit souvislost abundance štěnic, stupně parazitace adultních a juvenilních netopýrů a komfortního chování samic. Chování štěnic a netopýrů bude zaznamenáváno pomocí digitální kamery. Taktéž bude studováno přežívání štěnic a jejich ochota přijímat potravu za suboptimálních mikroklimatických podmínek a po různé délce hladovění. Výzkum sezónní dynamiky štěnic bude probíhat přímými odběry a hodnocením jejich aktivity pomocí automatického videosystému v netopýřích budkách osídlovaných druhem P. pygmaeus.

Publikace

Počet publikací: 9