Personalizované léčebné postupy v dětské onkologii

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/A/0997/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt vychází z dlouhodobého odborného zaměření Kliniky dětské onkologie LF MU. Navazuje a dále rozvíjí řešený projekt MUNI/A/0964/2012. Výstupem předkládaného projektu je analýza bezpečnosti a účinnosti inovativních postupů v dětské onkologii, nově především tzv. personalizované medicíny. Tento léčebný přístup zdůrazňuje systematické užití znalostí o nádorovém onemocnění a jednotlivci k výběru a optimalizaci terapie. V současnosti čelíme v dětské onkologii skutečnosti, že jsou dostupné desítky a v blízké budoucnosti stovky protinádorových preparátů, jejichž mechanismus účinku je biologický, tj. cíleně zasahuje konkrétní terapeutický terč. Role v léčbě dětí s nádory však není doposud jasně definována a přínos musí být ve většině případů teprve ustanoven. V projektu provedeme analýzu užití personalizovaných postupů léčby na našem pracovišti. Budou sledovány klinické ukazatele popisující indikaci, efektivitu a toxicitu personalizované léčby a budou zhodnocena dostupná genomická a proteomická data o nádorové tkáni a jejím hostiteli. Dále budeme pokračovat v analýze individualizovaných postupů léčby z předchozího projektu (optimalizace léčby antifoláty, asparaginázou, metronomická terapie).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.