Informace o projektu
Molekulární charakterizace gamma a delta řetězců T-buněčných receptorů a identifikace ligandů na expandovaných efektorových gamma-delta T-lymfocytech

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/11/InGA09/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je zaměřen na detailní molekulární analýzu T-buněčných receptorů (TCR)
exprimovaných na silně expandovaných populacích efektorových γδ T buněk přirozené immunity, a to jak u zdravých dárců, tak u pacientů s monoklonální gammapatií. Nedávno jsme ukázali, že γδ T lymfocyty jsou schopné rozeznat nádorové (Knight et al., Cytotherapy 2012) a cytomegalovirem infikované buňky (Knight at al, Blood 2010), přesto ligandy a kostimulační molekuly zůstávají dosud neznámé. Naše pilotní analýzy ukazující oligo/monoklonální distribuci TCR repertoárů přispějí v této studii k objasnění reaktivity γδ T buněk spojenou s klonální restrikcí TCR receptorů u expandovaných populací. Identifikace potencionálního ligandu má zásadní význam v primárním výzkumu buněčné a molekulární imunologie γδ T buněk.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.