Analýza kmenových nádorových buněk gliomů (CSC gliomů)

Kód projektu
MUNI/C/1004/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Nádorová nemocnění podpůrných buněk mozku (gliomy) patří mezi nejzávažnější nádorová onemocnění s velmi špatnou prognózou. Hlavní příčinou jsou nádorové kmenové buňky, které unikají i kombinované protinádorové terapii. Předpokladem úspěšné léčby je proto zasažení těchto nádorových kmenových buněk, čemuž předchází jejich důkladná identifikace, charakterizace a izolace. K tomuto účelu plánujeme využít zvýšené exprese ABC transportérů, která je typická pro buňky s charakteristikou kmenových buněk.