Informace o projektu
Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách jako nový předmět na LF MU (Pokročilá analýza v neurovědách)

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/FR/0260/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Vzrůstající objem a komplexita dat v neurovědním výzkumu vyžaduje od doktorských studentů oboru Neurovědy ucelenou znalost základních, ale i pokročilých statistických metod. Cílem projektu je vytvoření nového předmětu „Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách“, který studentům umožní pochopení a osvojení pokročilých vícerozměrných metod s ohledem na specifika analýzy rozsáhlých obrazových dat, což povede ke zvýšení kompetencí studentů pro odbornou vědeckou práci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.