Inovace výuky předmětu "Matematická analýza 2"

Kód projektu
FRVS/1208/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Provázání výuky matematické analýzy s výukou vedenou za pomoci počítače v počítačové laboratoři může vést ke zkvalitnění výukového procesu (využití vizualizace a animací k rozvoji geometrické představivosti, počítačové řešení úloh vedoucí k lepšímu pochopení probírané problematiky, ...) a většinou má i kladný motivační aspekt. Na PřF MU však zatím není žádný z kurzů matematické analýzy provázán s výukou za pomoci počítače.


Cílem tohoto projektu je změnit tuto situaci a zavést nový předmět "Matematická analýza 2 s programem Maple" a prakticky ověřit kladný vliv počítačem podporované výuky na znalosti studentů. Získané zkušenosti a vytvořené materiály budou dány k dispozici všem zájemcům o tento typ výuky prostřednictvím počítačové sítě Internet.

Výsledky

V jarním semestru 2006 proběhla poprvé výuka předmětu M2511 Matematická analýza 2 s programem MAPLE. Materiály použité při výuce jsou volně dostupné na adrese http://is.muni.cz/el/1431/jaro2006/M2511/Osnova_HTML2.htm. Zkušenosti s počítačem podporovanou výukou Integrálního počtu byly prezentovány na konferencích Pedagogický software 2006 (České Budějovice) a 5. matematický workshop (Brno).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.