Srovnávací sbírka vodních bezobratlých živočichů

Kód projektu
FRVS/1755/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Během studia na vysoké škole si studenti zoologie vybírají úžeji specializovaný vědní obor, kterému se pak věnují při přípravě své bakalářské, diplomové, případně disertační práce. Tento obor obvykle vyplývá z možností, které daná škola nabízí. Jedním z atraktivních témat, které studentům nabízí Ústav botaniky a zoologie Masarykovy Univerzity (dále jen ÚBZ MU) je studium hydrobiologie. Vzhledem k širokému záběru tohoto vědního oboru se studenti specializují pouze na vybraný problém, což v hydrobiologické praxi znamená především vybranou taxonomickou skupinu vodních bezobratlých. Zvláště na počátku bakalářského či magisterského studia je tato volba často závislá na obtížnosti determinace dané skupiny. Naučit se poznávat jednotlivé taxony vodních bezobratlých je totiž jedním z největších úskalí hydrobiologie. Kromě nezbytné určovací literatury se v takových chvílích začíná projevovat naléhavá potřeba srovnávací sbírky.


Navrhovaný projekt bude zaměřen na vytvoření srovnávací sbírky vodních bezobratlých živočichů pro potřeby studia hydrobiologie na ÚBZ MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.