Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

Kód projektu
FRVS/1066/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je zajištění přístrojového zázemí pro praktickou část výuky nového předmětu Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii a podstatné rozšíření výuky stávajících předmětů Fyziologie rostlin, Fyziologie rostlin pro pokročilé, Základy genomiky, Základy proteomiky, Analýza struktury chromatinu. V rámci nového předmětu se studenti seznámí s moderními biofyzikálními metodami studia biologicky významných molekul, zejména s přístupy využívajícími fluorescenční spektroskopii. Vysoce citlivé fluorescenční přístupy umožňují zkoumat strukturu a interakce nukleových kyselin a proteinů při relativně nízkých koncentracích. Studenti budou obeznámeni se způsoby fluorescenčního značení biomakromolekul a jeho použití při analýze genomu a proteomu. Součástí předmětu bude blok navazujících praktických cvičení, při kterých si studenti experimentálně ověří většinu z teoretických poznatků za použití zařízení pořízeného z projektu a stávajícího vybavení laboratoří. V rámci předmětů Fyziologie rostlin a Fyziologie rostlin pro pokročilé bude instrumentálně posíleno cvičení o moderní metody gazometrického stanovení rychlosti čisté fotosyntézy. Výuka ve cvičeních bude rozšířena o fluorometrické stanovení parametrů fotochemických procesů ve fotosystému II vyšších rostlin. Půjde zejména určování změn kvantového výtěžku primární fotochemie při regulovaném radiačním a osmotickém stresu. V dalších uvedených předmětech a navazujících cvičeních budou zavedeny úlohy zaměřené na sledování změn struktury DNA, měření vazby proteinu na DNA a aplikace fluorescenčních sond pro analýzu struktury chromatinu. Takto koncipovaná výuka umožní studentům osvojit si nejmodernější biofyzikální metody a zkvalitní jejich teoretické znalosti a zejména praktické dovednosti pro další návazné specializované předměty vyučované ve vyšších ročnících studia a v rámci DSP.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.