Inovace předmětu Metody biochemického výzkumu - laboratorní cvičení vytvořením a zavedením nové úlohy „ Stanovení vazebných konstant protein – léčivo pomocí kapilární elektroforézy“.

Kód projektu
MUNI/FR/1478/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem navrhovaného projektu je vytvořit novou laboratorní úlohu pro předmět C9320. V rámci úlohy se studenti prakticky setkají s metodou kapilární elektroforéza a jejím využitím při stanovení vazebných konstant, dále budou teoreticky seznámeni s nejrůznějšími metodami, které jsou obecně využívány ke stanovení vazebných konstant. Studenti se také naučí jak efektivně využívat nejrůznější na fakultě volně dostupné výpočetní softwary pro výpočty vazebných konstant - STATISTICA/Excel/DynaFit.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.