Inovace e-learningového studijního materiálu pro hodnocení variability morfologie obličeje

Kód projektu
MUNI/FR/1843/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Deskriptivní hodnocení morfologie tělesných znaků - somatoskopie, patří mezi základní metody hodnocení biologické variability. K pochopení a správnému používání metody přispívají názorné referenční materiály. Cílem projektu je obohatit současný e-learningový materiál o 3D modely celého obličeje s příklady variability daných znaků. Doplněny budou též modely ilustrující věkové změny v obličeji nedospělých jedinců, včetně vysvětlujícího textu. Výsledkem bude ucelená a recenzovaná e-publikace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.