Informace o projektu
ENCHEM2015 - Podpora výzkumu studentů v oborech chemie ŽP a hodnocení rizik (ENCHEM2015)

Kód projektu
MUNI/A/1528/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Kontaminace životního prostředí a poznání souvisejících rizik jsou významným vědeckým i společenským problémem, který stále vyžaduje aktivní experimentální, terénní i teoretický výzkum. V rámci předkládaného projektu bude podpořen systematický rozvoj a posilování zapojení studentů PřF MU - především doktorského studia oboru Chemie životního prostředí - do výzkumu v několika propojených směrech (1) instrumentální analytická chemie ŽP, (2) nástroje pro monitorování toxických látek, (3) osud látek v matricích životního prostředí, (4) výzkum humánní expozice, (5) modelování rizik. Zapojením studentů do výzkumu v centru RECETOX PřF MU budou v rámci řešení projektu získávány nové informace o hladinách, chování a osudu vybraných organických i anorganických látek. Nově získané údaje budou v navazujících aktivitách využity k širším interpretacím a konstrukci environmentálních modelů. Dílčím cílem projektu je dále podpora aktivního zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity, zejm. účast a prezentace na konferencích. Výstupy z projektu budou především kvalitní publikace v zahraničních časopisech s IF, konfereční abstrakta a realizované studentské projekty (dizertační a diplomové práce).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.