Informace o projektu
DNA barcoding kryptogamů a paralelní biosystematické studie vybraných skupin

Logo poskytovatele
Kód projektu
NF-CZ07-ICP-3-104-2015
Období řešení
7/2015 - 6/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Norwegian University of Science and Technology

Projekt je zaměřen na DNA-barcoding lišejníků a mechů se speciálním důrazem na taxonomicky problematické lišejníky rodů Cladonia, Placynthium a Solenopsora a mechy rodu Sphagnum. Během projektu získáme praxi v metodě DNA-barcoding. Cílem projektu je zpracovat nejméně 100 druhů a vytvořit v České republice zázemí pro další výzkum pomocí metody DNA-barcoding.
V případě nevyjasněných a taxonomicky problematických komplexů budeme kromě již známých markerů sekvenovat i další oblasti DNA s cílem objasnit jejich systematické zařazení. Na základě předběžného výzkumu vybraných rodů jsme již identifikovali některé významné molekulární markery, které vymezují jednotlivé taxony a naznačují jejich fylogenezi. Na studium druhové deliminace u druhu Sphagnum warnstorfii použijeme moderní molekulární metody (New Generation Sequencing), které se používají na partnerské instituci (NTNU, Norsko).

Výsledky

Konferenční abstrakty:

Košuthová A., Fačkovcová Z., Guttová A., Holien H., Steinová J., Timdal E., Wedin M., Westberg M., Bendiksby M. (2016): DNA barcoding of lichens including parraler biosystematic studies of selected genera: Cladonia, Placynthium and Solenopsora. In the 8th IAL Symposium, Lichens in deep time, 1-5 August 2016, Finland. Book of abstract 145. http://ial8.luomus.fi/wp-content/uploads/2014/09/IAL8_abstracts3007.pdf

Košuthová A., Fačkovcová Z., Flatberg K.I., Guttová A., Hájek M., Hassel K. , Holien H., Mikulášková E., Peterka T. , Plesková Z. , Steinová J. , Timdal E. , Wedin M., Westberg M. , Yosefi N., Bendiksby M. (2015): In the Symposium – DNA barcoding and Biodiversity, Trondheim, Scandic Nidelven hotell, November 11–12, Book of abstract 11.

Publikace:
Peer review journals, monographs:

Košuthová A., Fernández-Brime S., Westberg M., Wedin M. (2016): Collolechia revisited, and a re-assessment of ascus characteristics in Placynthiaceae (Peltigerales, Ascomycota). Lichenologist 48: 3–12 (IF 1.16).

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.