Struktura a dynamika 45S rDNA lokusů v Arabidopsis thaliana

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
LH15189
Období řešení
11/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Navrhovaný projekt si klade za cíl
1) Popsat strukturu obou chromozomálních 45S rDNA lokusů z hlediska uspořádání aktivních a neaktivních variant 45S rDNA. Analyzovat proximální a distální hraniční oblasti 45S rDNA lokusů.
2) Zjistit, zda u fas mutant dochází k preferenční ztrátě některého z 45S rDNA lokusů, a jak se případně za těchto okolností chová druhý lokus. U revertantů zjistit, zda se rDNA kopie akumulují preferenčně na některém z lokusů
3) Identifikovat genetické a epigenetické faktory determinující diferenciální expresi a časování replikace variant 45S rDNA
Splnění těchto cílů objasní, které faktory destabilizují 45S rDNA lokusy, a zda existují příčinné souvislosti mezi nimi, a faktory podílejícími se na pozorovaném přeprogramování exprese 45S rDNA u fas nebo rad51b mutant. V obecné rovině tak projekt přispěje k pochopení role genetických a epigenetických faktorů při udržování genetické stability vysoce rekombinogenních rDNA lokusů.
Metodika řešení bude zahrnovat postupy dobře zavedené na zúčastněných pracovištích (pulsní gelová elektroforéza a Southernova hybridizace, fluorescenční hybridizace in situ - FISH, ChIP-sequencing, bisulfitové sekvenování DNA, RT-qPCR a qPCR). Díky tomu je dosažení cílů projektu reálné i v rámci poměrně náročného časového plánu řešení v období listopad 2015 - prosinec 2017.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.