Aspekty detekce Borrelia burgdorferi sensu lato

Kód projektu
FRVS/2548/2005
Období řešení
1/2005 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt se zaměřuje na rozvoj samostatné vědecké činnosti 2 studentů postgraduálního studia. Tematicky navazuje na problematiku řešenou na Katedře srovnávací fyziologie živočichů a obecné zoologie PřF a týkající se Lymeské borreliózy. Cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro nadstandardní řešení diplomových prací studentů, což by mělo vést ke zvýšení úrovně jejich znalostí a praktických dovedností.

Výsledky

1. Výsledky dosažené v rámci řešení problematiky podporované tímto grantem byly prezentovány: a) domácí konference: formou referátů (Zjišťování výskytu spirochet u členovců parazitujících u drobných hlodavců zaměřené na patogenní Borrelia burgdorferi sensu lato; Identifikace neznámých spirochet v DFM pozitivních vzorcích) na konferenci Tomáškovy dny (8.-10.6.2005, Brno) a posteru (Přírodní zdroje nákazy lymeské borreliózy - hlodavci a jejich paraziti) na konferenci Český kongres o infekčních chorobách (20.-23.9.2005, Monínec). b) zahraniční konference: formou posterů (Identification of spirochetes from Ixodes ricinus ticks anc Culex (Culex) pipiens s.l. mosquitoes using DFM, PCR, PCR-RFLP and sequenation; The presence of spirochaetes in arthropods parasiting small rodents focused on the pathogenic Borrelia burgdorferi sensu lato) na konferenci 5th International Conference on Ticks and Tick-Borne Pathogens, 29.8.-2.9.2005, Neuchatel, Switzerland 2. Na základě plnění cílů tohoto grantu dosud vzniklo 6 rukopisů, které byly zaslány k publikování do následujících časopisů: Borrelia burgdorferi and immune response - Scripta, Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun. Host response to Borrelia afzelii in BALB/c mice tested by ELISA and immunoblotting - Veterinary Research Communations (IF 0,269) Ectoparasites (Acarina, Siphonaptera) of minute rodents in chosen localities in the Czech Republic and the occurence of Borrelia burgdorferi sensu lato in these arthropods - Parasitology (IF 1,685) What is the percentage of pathogenic borreliae in spirochaetal findings of mosquito larvae? - Annals of Agricultural and Environmental Medicine (IF 1,59) Incidence of Borrelie burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks in urban environment Pisarky, Brno in years 1996-2000 - Scripta, Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun. Isolation, Cultivation and Identification of Borrelia burgdorferi genospecies from Ixodes ricinus ticks from South Moravia, Czech Republic - Annals of Agricultural and Environmental Medicine (IF 1,59) 3. Výsledků bylo použito za účelem navázání kontaktů s univerzitou ve Wroclavi, (dr. D. Kiewra, vedoucí Katedry Parazitologie prof. Elzbieta Lonc). Na základě této spolupráce přijede na stáž v září roku 2006 dr. Dorota Kiewra a bude se zaučovat v metodikách použitých při řešení tohoto grantu a to zpracování vzorků krevsajících roztočů a identifikace borrelií gentickými metodami. Již existující spolupráce s dr. B. Peťkem z Parazitologického ústavu Slovenské akademie věd v Košicích v Bratislavě nám umožnila konzultovat výsledky studia roztočů s dr. M. Stankem z Ústavu zoologie Slovenské akademie věd, při jejich určování. Dr. Stanko se stal také jedním ze spoluautorů rukopisu Ectoparasites (Acarina, Siphonaptera) of minute rodents in chosen localities in the Czech Republic and the occurence of Borrelia burgdorferi sensu lato in these arthropods.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.