Technologie pro kvalitativní úpravu bioplynu

Kód projektu
MUNI/31/51047/2015
Období řešení
11/2015 - 6/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Jednou z moderních biotechnologií zpracovávajících biologicky rozložitelný materiál je bioplynová stanice (BPS). V současnosti většina provozovaných bioplynových stanic zpracovává cíleně pěstované energetické plodiny, zejména kukuřici. Nepříznivé klimatické podmínky mohou zapříčinit nižší úrodu a tím i nedostatek využitelných energetických plodin.Rostoucí počet provozovatelů bioplynových stanic proto nahrazuje tradiční vstupní suroviny (kukuřičná siláž) netradičními vstupními surovinami. Použití netradičních vstupních surovin má zcela zásadní dopad na kvalitu produkovaného bioplynu, především na koncentraci sirovodíku. Sirovodík v bioplynu je nežádoucí, způsobuje technické problémy při energetickém využití bioplynu. Existují metody pro odstraňování sirovodíku z bioplynu, nicméně tyto metody jsou investičně i provozně vysoce náročné. Námi navrhovaná technologie využívá jednoduchých fyzikálně-chemických a biologických principů ke snížení koncentrace sirovodíku v bioplynu s minimálními finančními náklady. Tato technologie je využitelná nejen na 500 BPS v České republice, ale také na 13 000 BPS provozovaných v Evropě.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  7 – Dostupné a čisté energie Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.