Separační reverzní osmóza s deskovou membránou jako perspektivní metoda úpravy vzorků pro stanovení endokrinních disruptorů ve vodách

Kód projektu
MUNI/31/51175/2015
Období řešení
11/2015 - 4/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaná technologie představuje experimentální zařízení pro separační reverzní osmózu (SRO) s deskovou membránou. SRO je nová metoda úpravy vodných vzorků, aby v nich mohly být stanoveny potenciálně přítomné organické polutanty. Předmětem našeho zájmu jsou polutanty ze skupiny tzv. endokrinních disruptorů (ED). ED jsou látky, na které je v poslední době zaměřena pozornost zejména v souvislosti s kontaminacemi povrchových vod, jelikož mohou mít negativní dopad na lidské zdraví díky narušení hormonálního systému. Pro úpravu vzorků vod pro analýzu ED se dnes používá extrakce na tuhou fázi (SPE), ta má však řadu nevýhod, které lze použitím SRO s největší pravděpodobností eliminovat. Pomocí SRO je možno dosáhnout vysokého stupně separace sledovaných ED, a při vhodné konfiguraci SRO je také možné zároveň odseparovat nejen vodu, ale i další nežádoucí nízkomolekulární látky, jako např. rozpuštěné soli.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.