Biostratigrafie a autekologie spodnokarbonských trilobitů z intervalu tournai-visé z Mokré u Brna

Kód projektu
GC205/08/J015
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Biostratigrafie, autekologie, spodnokarbonští trilobiti, tournai-visé, Mokrá
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Dosud neexistuje jediná komplexní práce o autekologii karbonských trilobitů z území Moravy. Hlavním cílem navrhovaného grantového projektu bude studium biostratigrafického významu trilobitových taxonů ve spodnokarbonských sedimentech lomu Mokrá u Brna a na základě detailního studia jednotlivých exoskeletonů trilobitů interpretace způsobu získávání jejich potravy. Výstupem projektu bude zároveň zpracovaný graf, kde budou zaneseny výskyty jednotlivých trilobitových taxonů v souvislosti s výskytem foraminifer a konodontů ve studovaných profilech a na základě studia exoskeletonů bude vypracována tabulka jednotlivých vrstev a jednotlivých druhů trilobitů s interpretovaným způsobem získávání potravy.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.