Informace o projektu
Makroekologická studie biodiverzity velkých měst: druhová bohatost, invaze a biotická homogenizace na příkladu dvou taxonomických skupin

Kód projektu
IAA601630803
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Zavlečené druhy, střední Evropa, velkoměsto, antropogenní stnaoviště, měkkýši, cévnaté rostliny

Projekt se zabývá biodiverzitou velkých středoevropských měst. Pomocí standardizovaných protokolů sběru dat budou ve vybraných antropogenních biotopech a vybraných městech, reprezentujících různé makroklimatické a socioekonomické oblasti střední Evropy, studovány dvě modelové taxonomické skupiny: cévnaté rostliny a terestričtí plži. Na těchto organismech budou řešeny čtyři hlavní okruhy otázek: (1) Jak závisí šíření nepůvodních druhů na makroklimatu různých částí střední Evropy a na různých typech městských biotopů? (2) Působí městské prostředí negativně nebo pozitivně na diverzitu původních druhů aa na celkovou druhovou bohatost vybraných taxonomických skupin? (3) Způsobuje urbanizace biotickou homogenizaci městských biotopů, a pokud ano, projevuje se homogenizace na úrovni druhů i na úrovni druhových vlastností? Které biotopy a které skupiny druhů jsou homogenizací nejvíce postiženy? (4) Jsou trendy v diverzitě městských biotopů konzistentní v různých taxonomických skupinách?

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.