Informace o projektu
Kariérní růst akademických pracovníků MU jako prostředek kvalitativního posílení výzkumu a vzdělávání

Kód projektu
ROZV/54/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Cílem dlouhodobě uskutečňované koncepce kvalifikačního a kariérního růstu akademických pracovníků MU formulované v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti MU do roku 2010, je přispět k udržení a posílení postavení MU jako výzkumné univerzity s kvalitní a vyváženou vzdělávací a výzkumnou a vývojovou činností. Při samozřejmé podpoře zvyšování kvalifikace akademických pracovníků směřuje tato koncepce především k posílení stability a kvalitativní úrovně týmů vedených profesory a docenty, které zajišťují trvalou podporu odborné a pedagogické úrovně výuky v akreditovaných studijních programech všech stupňů strukturovaného studia,
perspektivu akreditace nových studijních programů, zejména mezioborového a mezifakultního zaměření, jejíž reálnost je přirozeně dána širokým spektrem vědních disciplín fakult MU, trvalou garanci vysoké úrovně studia v doktorských studijních programech, zejména úrovně složky spočívající ve vlastní tvůrčí činnosti studentů jako členů výzkumných týmů MU, zajištění kvality týmového výzkumu na fakultách i v rámci mezifakultní spolupráce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.