Informace o projektu
Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů

Bude zakoupen výkonový laser (cca 1W, 532 nm) pro excitaci Ramanských
spekter. Použití výkonového laseru umožní studentům měření Ramanského rozptylu tenkých povrchových vrstev na pevných látkách, nebo biomolekl ve fyziologických koncentracích.

Studenti budou s novým zařízením pracovat v rámci pokročilých praktik a při
přípravě závěrečných prací (diplomových a doktorských). Projekt mimo jiné
přispěje k prohloubení mezioborového setkávání studentů oborů fyzika
kondenzovaných látek a studentů oboru biofyzika v rámci jednoho pracoviště,
které Ústav fyziky kondenzovaných látek MU dlouhodobě aktivně podporuje.

Předpokládaný počet zapojených studentů: 5 až10 studentů oborů fyzika
kondenzovaných látek (magisterský a doktorský), 5 až 10 studentů oboru
biofyzika (magisterský) ročně, v rámci pokročilých praktik i v rámci
přípravy závěrečných prací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.