Syntéza magnetických nanočástic na bázi Fe v nízkoteplotním mikrovlnném plazmatu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA202/08/0178
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
nanočástice, nanoprášek, mikrovlnné plazma, železo, magnetické vlastnosti, katalýza
Spolupracující organizace
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu je syntéza nanočástic na bázi železa pomocí mikrovlnného plazmatu, jejich charakterizace a optimalizace vlastností s ohledem na využití v nových magnetických materiálech a pro katalýzu syntézy uhlíkových nanotrubek apod. Pro syntézu nanočástic bude použit mikrovlnný výboj ve dvou základních uspořádáních, které se zásadně odlišují vnitřními parametry plazmatu, (a) výboj s povrchovou vlnou při nízkém tlaku ~1 kPa a (b) pochodňový výboj při atmosférickém tlaku. Zdrojem železa budou páry organických sloučenin železa, především bude testován pentakarbonyl železa. Vzhledem k tomu, že železné částice mají tendenci při styku s atmosférou oxidovat, budou tyto částice pasivovány. Nanočástice budou studovány metodami strukturní a morfologické analýzy. Dále budou zkoumány jejich funkční vlastnosti, zejména schopnost katalýzy a magnetické vlastnosti jak za nízkých tak i vysokých teplot. Vlastnosti nanočástic budou korelovány s parametry plazmatu, které budou určovány pomocí metod diagnostiky plazmatu, především optické emisní spektroskopie. Výsledky metod syntézy nanočástic na bázi železa v mikrovlnném plazmatu budou vyhodnoceny z hlediska možnosti přípravy nanoprášků ve větších množstvích.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.