Inovace Základní báze geografických dat (ZABAGED®)

Kód projektu
TB05CUZK001
Období řešení
3/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Intergraph CS s. r. o.

Předmětem je analyzovat současný stavu ZABAGED® a na tomto základě provést:

  • Inovace datového modelu databáze ZABAGED®, tak aby výsledný geografický model vyhovoval pro publikaci mapových výstupů v měřítku 1:5000, současně umožňoval provázání s geografickými podklady na lokální úrovni (Územní analytické podklady, Technická mapa obce), zapracovával využití existujících referenčních i dalších územních prvků vedených v základním registru RUIAN i dalších registrech a evidencích vedených v rámci státní správy.
  • V inovovaném modelu zahrnout i datové prvky nezbytné pro zobrazení dat databáze ve 3D společně s daty výškopisu (DMR4G, DMR5G nebo DMR1P). Součástí inovovaného modelu musí být i podpora vedení časové složky prostorové informace, umožňující publikaci konzistentních změnových dat.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.