Vztahy mezi klimatem, antropogenní činností a erozí krajiny zaznamenané v přírodních archívech Strážnického Pomoraví (ČR)

Kód projektu
IAAX00130801
Období řešení
1/2008 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
G IMPULS Praha spol.s.r.o.

Navrhovaný projekt je zaměřen na detailní záznam vodní a větrné eroze ve Strážnickém Pomoraví na dolním toku řeky Moravy v průběhu holocénu a zvláště během posledního tisíciletí. Hlavním cílem je odhadnout, do jaké míry byla eroze ovlivněna přírodními a antropogenními faktory v období pádu Velké Moravy, středověké kolonizace, a v současné době intenzivního zemědělského využívání krajiny. Erozní procesy, zaznamenané v povodňových a eolických sedimentech, budou rekonstruovány pomocí sedimentologických, geofyzikálních, mineralogických a geochemických metod a pylové analýzy, doplněných radiokarbonovým, dendrochronologickým a OSL datováním. Získané poznatky budou korelovány s historickými záznamy o využití krajiny a s historicko-klimatologickými údaji o extrémních vichřicích a povodňových událostech. Cílené interdisciplinární studium tohoto přírodního archívu, doplněné historickými údaji, umožní rekonstruovat vývoj klimatu ve střední Evropě v posledním tisíciletí.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.