Multimediální sbírka příkladů z Integrálního počtu funkcí více proměnných

Kód projektu
FRVS/92/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Vhodně vytvořená a okomentovaná grafika přispívá k pochopení probírané problematiky a rozvoji geometrické představivosti studentů. Ve většině publikací je zatím zařazena pouze grafika "statická", neumožňující další manipulace s grafickým objektem. Interaktivní grafika však oproti statické poskytuje mnohem větší množství informací a nelze ji prezentovat v tištěné formě.


Cílem tohoto projektu je vytvořit multimediální sbírku příkladů z Integrálního počtu funkcí více proměnných s interaktivní 3D grafikou a testy k ověření pochopení probírané tématiky. Výběr příkladů bude proveden tak, aby vyhovoval požadavkům VŠ jak univerzitního, tak technického směru.


Vlastní text bude realizován ve formátu PDF, jehož verze 1.6 již umožňuje vkládání interaktivních grafických objektů. Díky tomu bude tato multimediální sbírka maximálně portabilní, tj. budou ji moci používat uživatelé Windows i Linuxu s využitím pouze volně šiřitelného Adobe Readeru. Matematická grafika bude generována CAS systémem Maple a následně převáděna do formátu U3D, vhodného pro začlenění do formátu PDF. Jedná se o zcela novou technologii, která v době podávání projektu nebyla na vytváření matematických učebních textů použita. S jejími možnostmi je možno se seznámit např. na adrese http://www.pdf3d.co.uk/gallery.php.


Sbírka bude šířena volně prostřednictvím webů MU Brno a VŠB-TU Ostrava a vhodných digitálních knihoven (např. Dilleo).


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.