Demonstrace vlivu půdních vlastností a času na biodostupnost organických polutantů půd

Kód projektu
FRVS/1446/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Biodostupnost je problém, který prostupuje všechna témata, kterými se zabývají obory Ekotoxikologie a Chemie životního prostředí. Navzdory tomuto faktu je dle mínění řešitelů navrhovaného projektu její význam ve výuce výše zmíněných oborů málo zdůrazněn a málo prakticky demonstrován. Nejmarkantněji je tento problém patrný v půdní ekotoxikologii. V půdním prostředí (ale i např. v sedimentech) dochází k sorpci látek na půdní organickou hmotu a minerály a také k migraci do mikropórů půdní struktury, přičemž významnou roli zde také hraje setrvání kontaminantu v půdě. Výsledkem je pak snížení biodostupnosti a tím i snížení toxicity pro půdní organismy. Cílem tohoto projektu je připravit jednosemestrální komplexní praktickou úlohu pro studenty Ekotoxikologie, Chemie životního prostředí a spřízněných oborů, při níž si ověří význam biodostupnosti v ekotoxikologii a také zdemonstrují v přirozených i artificiálních půdách, jak půdní vlastnosti a čas ovlivňují biodostupnost organických kontaminantů. V testu s chvostoskokem Folsomia candida získají studenti možnost vyzkoušet si prakticky testování a následné prediktivní hodnocení ekotoxikologických rizik na jednom z nejpoužívanějších půdních testů toxicity. V bioakumulačním testu s žížalou Eisenia fetida se naučí základní metodiku hodnocení bioakumulace včetně následného zpracování, extrakce a analýzy biotické tkáně. Dále se seznámí hned s několika moderními chemickými metodami, které se používají na vyhodnocování biodostupnosti - extrakce butanolem (BuOH), sorpce na silikonovou gumu (SR), mikroextrakci na pevnou fázi (SPME), superkritickou fluidní extrakci (SFE) a hydroxypropyl-cyclodextrinovou extrakci (HPCD).


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.