Testování klíšťat z různých oblastí Jihomoravského kraje na přítomnost baktérií rodu Borrelia

Kód projektu
SOC/0756/2015
Období řešení
9/2015 - 2/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Klíšťata jsou řazena mezi hematofágní členovce a jsou rezervoárem celé řady patogenních agens. Jedním z nich je i baktérie Borrelia burgdorferi s. l. (Bbsl), způsobující onemocnění zvané lymská borelióza, které manifestuje v široké spektrum patogenních fyziologických projevů, mezi které patří postižení kůže, srdce, kloubů, nervového systému aj.
Mezi velmi rychlé a spolehlivé metody detekce borélií v klinických vzorcích patří polymerázová řetězová reakce v reálném čase (RealTime PCR), kterou si student prakticky ve své práci použije. Analýze RealTime PCR bude předcházet izolace DNA z klíštěte pomocí magnetických částic na automatickém izolátoru.
Cílem práce bude sběr klíšťat v různých oblastech Jihomoravského kraje a jejich laboratorní vyhodnocení pomocí metody RealTime PCR na přítomnost rodu Borrelia. Výsledky budou statisticky zpracovány a srovnány s daty získanými z uplynulých let a v souvislosti s vlivy počasí.
Student bude pracovat v klinické laboratoři, budou mu objasněny zacházení s klinickými vzorky a bezpečnost práce. V rámci základní teoretické přípravy student nastuduje biologii baktérií rodu Borrelia a patogenezi lymské boreliózy. Student by měl mít přehled o základech molekulární biologie a být schopen porozumět odborným anglickým textům.